CO-Financed Projects

Zamówienia publiczne w ramach projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej


REALIZOWANE PROJEKTY


1. Projekt nr POIR.01.02.00-00-0094/16 pt. „Opracowanie i implementacja obsługi systemów UI oraz mechanizmów sterowania w eSport`owej grze video dedykowanej urządzeniom wirtualnej rzeczywistości”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Beneficjent: Anshar Studios S.A.

Termin realizacji: 01.04.2017 r. – 30.11.2018 r.

Wartość projektu: 3 189 607,25 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 123 833,32 zł


Celem projektu jest opracowanie rozwiązań dla niezależnych językowo interakcji społecznych w wirtualnej rzeczywistości. Bezpośrednim rezultatem projektu będzie prototyp gry zawierający funkcjonalne komponenty finalnego produktu – wieloosobowej kooperacyjnej gry fantasy role playing dla urządzeń VR opartej na komunikacji i pracy zespołowej.


EU_Projects

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego2. Projekt nr POIR.03.03.03-00-0078/17 pt. „Umiędzynarodowienie i promocja zagraniczna projektów Anshar Studios”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Poddziałanie 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand”

Beneficjent: Anshar Studios S.A.

Termin realizacji: 01.10.2017 r. – 30.11.2019 r.

Całkowity koszt realizacji projektu: 562 593,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 385 333,50 zł


Podstawowe cele projektu:

- dotarcie z grami do potencjalnych partnerów biznesowych, sieciowanie - realizowane na targach B2B oraz konferencjach i wydarzeniach networkingowych
- dotarcie z grami do mediów związanych z branżą gier wideo, przede wszystkim tych o globalnym zasięgu – realizowane na targach


Planowane efekty:

- zaplanowane przez spółkę działania promocyjne przyczynią się do umocnienia wizerunku spółki Anshar Studios oraz zwiększenia widoczności i atrakcyjności jej produktów i usług na arenie międzynarodowej


EU_Projects

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego3. Projekt pt. „Zintegrowany system wspomagania procesu dydaktycznego na potrzeby podnoszenia sprawności działań w domenie KSRG” realizowany na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach konkursu nr 7/2015 finansowanego ze środków publicznych

Konkurs: 7/2015 na wykonanie i finansowanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Beneficjent: Anshar Studios S.A.

Termin realizacji: 21.12.2015 r. - 20.12.2018 r.


LogoNCBIR_AnsharLogoNCBIR_Anshar

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i RozwojuPROJEKTY ZAKONCZONE

1. Zadanie pt. Stworzenie prototypu gry video „Gamedec: The Story”

Program: Rozwój sektorów kreatywnych

Beneficjent: Anshar Studios S.A.

Termin realizacji: 20.02.2017 r. - 30.09.2017 r.

LogoMkDiE

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego"Dotacje na innowacje"

2. Projekt "Wzrost konkurencyjności firmy poprzez udział w targach branżowych"

Beneficjent: Anshar Studios S.A.

Numer projektu: POIG.06.05.02-00-513/13

Termin realizacji: 2014 r.

3. Projekt "Wzrost konkurencyjności firmy poprzez udział w targach branżowych ChinaJoy"

Beneficjent: Anshar Studios S.A.

Numer projektu: POIG.06.05.02-00-538/13

Termin realizacji: 2014 r.

4. Projekt "Wzrost konkurencyjności firmy poprzez udział w targach branżowych Gamescom"

Beneficjent: Anshar Studios S.A.

Numer projektu: POIG.06.05.02-00-540/13

Termin realizacji: 2014 r.

Szczegółowych informacji na temat projektów udziela Zarząd spółki pod adresem: office@ansharstudios.com

Informacje dotyczące Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dostępne są na stronie internetowej: www.poig.gov.pl i www.mir.gov.pl