co-financed projects

LogoMkDiE

REALIZOWANE PROJEKTY

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

1. Zadanie pn. Stworzenie prototypu gry video „Gamedec: The Story”

Program: Rozwój sektorów kreatywnych

Beneficjent: Anshar Studios S.A.

Termin realizacji: 20.02.2017 r. - 30.09.2017 r.

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

"Dotacje na innowacje"

1. Projekt "Wzrost konkurencyjności firmy poprzez udział w targach branżowych"

Beneficjent: Anshar Studios S.A.

Numer projektu: POIG.06.05.02-00-513/13

Termin realizacji: 2014 r.

2. Projekt "Wzrost konkurencyjności firmy poprzez udział w targach branżowych ChinaJoy"

Beneficjent: Anshar Studios S.A.

Numer projektu: POIG.06.05.02-00-538/13

Termin realizacji: 2014 r.

3. Projekt "Wzrost konkurencyjności firmy poprzez udział w targach branżowych Gamescom"

Beneficjent: Anshar Studios S.A.

Numer projektu: POIG.06.05.02-00-540/13

Termin realizacji: 2014 r.

Szczegółowych informacji na temat projektów udziela Zarząd spółki pod adresem: office@ansharstudios.com

Informacje dotyczące Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dostępne są na stronie internetowej: www.poig.gov.pl i www.mir.gov.pl