Zamówienia publiczne

w ramach projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 17.04.2017 r., którego przedmiotem jest zakup usług mających na celu realizację działań promocyjnych w projekcie pt. „Opracowanie i implementacja obsługi systemów UI oraz mechanizmów sterowania w eSport`owej grze video dedykowanej urządzeniom wirtualnej rzeczywistości”.

szczegóły dostępne są w zapytaniu ofertowym nr POIR/0094/2017 oraz w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego - wzorze formularza ofertowego:

Zapytanie ofertowe POIR-0094-2017 - usługa promocja; zał. 1 wzór formularza ofertowego POIR-0094-2017

Informacja z dnia 26.04.2017 r. o wyniku postępowania:
Postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Informacje o najkorzystniejszej ofercie:
Nazwa wykonawcy: PR Outreach z/s w Drezdenku
Data wpływu oferty : 21.04.2017 r.
Cena oferty: 30 000 zł


2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 04.09.2017 r., którego przedmiotem jest zakup usług mających na celu ocenę zasadności zastosowanych rozwiązań w projekcie pt. „Opracowanie i implementacja obsługi systemów UI oraz mechanizmów sterowania w eSport`owej grze video dedykowanej urządzeniom wirtualnej rzeczywistości”.

Szczegóły dostępne są w zapytaniu ofertowym nr 1/POIR/0094/2017 oraz w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego - wzorze formularza ofertowego:

Zapytanie ofertowe 1-POIR-0094-2017 - usługa testy; zał. 1 wzór formularza ofertowego 1-POIR-0094-2017

Informacja z dnia 13.09.2017 r. o wyniku postępowania:
Postępowanie zostało rozstrzygnięte - w terminie przewidzianym w zapytaniu ofertowym - 12.09.2017 r. wpłynęły 2 oferty.

Informacje o najkorzystniejszej ofercie:
Nazwa wykonawcy: Hanna Marszałkowska,
Data wpływu oferty : 11.09.2017 r.
Cena oferty: 10 500 zł3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 10.01.2018 r., którego przedmiotem jest zakup: konsoli Sony PlayStation 4 Retail z okularami Sony PS4 VR; okularów HTC Vive oraz okularów Oculus Rift z kontrolerami Oculus Touch wraz z dostawą i gwarancją producenta, w związku z realizowanym projektem pt. „Opracowanie i implementacja obsługi systemów UI oraz mechanizmów sterowania w eSport`owej grze video dedykowanej urządzeniom wirtualnej rzeczywistości”.

Szczegóły dostępne są w zapytaniu ofertowym nr 2/POIR/0094/2018 oraz w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego - wzorze formularza ofertowego:

Zapytanie ofertowe 2-POIR-0094-2018 - sprzęt VR; zał. 1 - wzór formularza ofertowego 2-POIR-0094-2018 - sprzęt

Informacja z dnia 20.01.2018 r. o wyniku postępowania
Postępowanie nie zostało rozstrzygnięte - w terminie przewidzianym w zapytaniu ofertowym - 19.01.2018 r. nie wpłynęła żadna oferta.4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 06.02.2018 r., którego przedmiotem jest zakup materiałów informacyjno-promocyjnych w postaci odzieży: 4 bluz męskich, 3 bluz damskich oraz 15 czapek z daszkiem, w związku z realizowanym projektem pt. „Umiędzynarodowienie i promocja zagraniczna produktów Anshar Studios”.

Szczegóły dostępne są w zapytaniu ofertowym nr 1/02/POIR/0078/2018 oraz w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego - wzorze formularza ofertowego:

Zapytanie ofertowe 1/02/POIR/0078/2018 -materiały info-promo; zał. 1 - wzór formularza ofertowego 1/02/POIR/0078/2018 -materiały info-promo

Informacja z dnia 15.02.2018 r. o wyniku postępowania
Postępowanie nie zostało rozstrzygnięte - w terminie przewidzianym w zapytaniu ofertowym – 14.02.2018 r. nie wpłynęła żadna oferta.5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 18.09.2018 r., którego przedmiotem jest zakup usług mających na celu ocenę zasadności zastosowanych rozwiązań w projekcie pt. „Opracowanie i implementacja obsługi systemów UI oraz mechanizmów sterowania w eSport`owej grze video dedykowanej urządzeniom wirtualnej rzeczywistości”.

Szczegóły dostępne są w zapytaniu ofertowym nr 1/09/POIR/0094/2018 oraz w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego - wzorze formularza ofertowego:

Zapytanie ofertowe 1/09/POIR/0094/2018 - usługa testy; zał. 1 - wzór formularza ofertowego 1/09/POIR/0094/2018 - usługa testy

Informacja z dnia 27.09.2018 r. o wyniku postępowania:
Postępowanie zostało rozstrzygnięte - w terminie przewidzianym w zapytaniu ofertowym - 26.09.2018 r. wpłynęły 2 oferty.

Informacje o najkorzystniejszej ofercie:
Nazwa wykonawcy: Kaja Kujawska,
Data wpływu oferty : 25.09.2018 r.
Cena oferty: 21 000 zł netto.6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 15.10.2018 r., którego przedmiotem jest zakup materiałów informacyjno-promocyjnych w postaci 2 sztuk toreb na laptopy, w związku z realizowanym projektem pt. „Umiędzynarodowienie i promocja zagraniczna produktów Anshar Studios”.

Szczegóły dostępne są w zapytaniu ofertowym nr 1/10/POIR/0078/2018 oraz w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego - wzorze formularza ofertowego:

Zapytanie ofertowe 1/10/POIR/0078/2018 -torby na laptopy;; zał. 1 - wzór formularza ofertowego 1/10/POIR/0078/2018 -torby na laptopy

Informacja z dnia 24.10.2018 r. o wyniku postępowania Postępowanie nie zostało rozstrzygnięte - w terminie przewidzianym w zapytaniu ofertowym – 23.10.2018 r. nie wpłynęła żadna oferta.