Contact

We are at your disposal

Location:
Anshar Studios S.A.
ul. Gallusa 10
40-594 Katowice
Poland
REGISTRATION DATA

KRS: 0000489367
REGISTRAR: SĄD REJONOWY KATOWICE WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
SHARE CAPITAL PAID-UP IN FULL: 287 500.00 PLN
NIP: 6342820399
EU VAT: PL6342820399

Contact:

    Our Clients

    Skip to content