Plan połączenia spółki Anshar Studios S.A. ze spółką Anshar Investments S.A.

Zarząd spółki Anshar Studios S.A. działając na podstawie art. 500 § 2(1) kodeksu spółek handlowych ogłasza, że dnia 28 września 2023 roku został uzgodniony i przyjęty plan połączenia spółki Anshar Studios S.A (spółka przejmująca) ze spółką Anshar Investments S.A. (spółka przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na Anshar Studios S.A. całego majątku spółki przejmowanej (łączenie przez przejęcie) i udostępnia przedmiotowy plan połączenia do publicznej wiadomości.

Uzgodniony pomiędzy Anshar Studios S.A. i Anshar Investments S.A. plan połączenia znajduje się w załączniku poniżej:

230915_AS_AI_Plan połączenia signed

 

Our Clients

Skip to content