Wezwanie nr 1 z dnia 30.09.20 do złożenia dokumentów akcji

Wezwanie nr 1 z dnia 30.09.20 do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spółki pod firmą Anshar Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Gallusa 10, 40-594 Katowice, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 14.00.

Our Clients

Skip to content