Wezwanie nr 4 z dnia 1.12.2020 do złożenia dokumentów akcji.

Wezwanie nr 4 z dnia 1.12.2020 do złożenia dokumentów akcji.

Zarząd spółki pod firmą Anshar Studios S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Gallusa 10, 40-594 Katowice, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.

Niniejsze wezwanie jest czwartym spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

Our Clients

Skip to content