Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne w ramach projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 17.04.2017 r., którego przedmiotem jest zakup usług mających na celu realizację działań promocyjnych w projekcie pt. „Opracowanie i implementacja obsługi systemów UI oraz mechanizmów sterowania w eSport`owej grze video dedykowanej urządzeniom wirtualnej rzeczywistości”.

szczegóły dostępne są w zapytaniu ofertowym nr POIR/0094/2017 oraz w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego – wzorze formularza ofertowego:


Zapytanie ofertowe POIR-0094-2017 – usługa promocja
; zał. 1 wzór formularza ofertowego POIR-0094-2017

Informacja z dnia 26.04.2017 r. o wyniku postępowania: Postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Informacje o najkorzystniejszej ofercie:

Nazwa wykonawcy: PR Outreach z/s w Drezdenku

Data wpływu oferty : 21.04.2017 r.

Cena oferty: 30 000 zł

 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 04.09.2017 r., którego przedmiotem jest zakup usług mających na celu ocenę zasadności zastosowanych rozwiązań w projekcie pt. „Opracowanie i implementacja obsługi systemów UI oraz mechanizmów sterowania w eSport`owej grze video dedykowanej urządzeniom wirtualnej rzeczywistości”.

Szczegóły dostępne są w zapytaniu ofertowym nr 1/POIR/0094/2017 oraz w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego – wzorze formularza ofertowego:

Zapytanie ofertowe 1-POIR-0094-2017 – usługa testy; zał. 1 wzór formularza ofertowego 1-POIR-0094-2017

Informacja z dnia 13.09.2017 r. o wyniku postępowania:

Postępowanie zostało rozstrzygnięte – w terminie przewidzianym w zapytaniu ofertowym – 12.09.2017 r. wpłynęły 2 oferty.

Informacje o najkorzystniejszej ofercie:

Nazwa wykonawcy: Hanna Marszałkowska,

Data wpływu oferty : 11.09.2017 r.

Cena oferty: 10 500 zł

 

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 10.01.2018 r., którego przedmiotem jest zakup: konsoli Sony PlayStation 4 Retail z okularami Sony PS4 VR; okularów HTC Vive oraz okularów Oculus Rift z kontrolerami Oculus Touch wraz z dostawą i gwarancją producenta, w związku z realizowanym projektem pt. „Opracowanie i implementacja obsługi systemów UI oraz mechanizmów sterowania w eSport`owej grze video dedykowanej urządzeniom wirtualnej rzeczywistości”.

Szczegóły dostępne są w zapytaniu ofertowym nr 2/POIR/0094/2018 oraz w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego – wzorze formularza ofertowego:

Zapytanie ofertowe 2-POIR-0094-2018 – sprzęt VR; zał. 1 – wzór formularza ofertowego 2-POIR-0094-2018 – sprzęt

Informacja z dnia 20.01.2018 r. o wyniku postępowania

Postępowanie nie zostało rozstrzygnięte – w terminie przewidzianym w zapytaniu ofertowym – 19.01.2018 r. nie wpłynęła żadna oferta.

 

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 06.02.2018 r., którego przedmiotem jest zakup materiałów informacyjno-promocyjnych w postaci odzieży: 4 bluz męskich, 3 bluz damskich oraz 15 czapek z daszkiem, w związku z realizowanym projektem pt. „Umiędzynarodowienie i promocja zagraniczna produktów Anshar Studios”.

Szczegóły dostępne są w zapytaniu ofertowym nr 1/02/POIR/0078/2018 oraz w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego – wzorze formularza ofertowego:

Zapytanie ofertowe 1/02/POIR/0078/2018 -materiały info-promo; zał. 1 – wzór formularza ofertowego 1/02/POIR/0078/2018 -materiały info-promo

Informacja z dnia 15.02.2018 r. o wyniku postępowania

Postępowanie nie zostało rozstrzygnięte – w terminie przewidzianym w zapytaniu ofertowym – 14.02.2018 r. nie wpłynęła żadna oferta.

 

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 01.08.2018 r., którego przedmiotem jest zakup usług mających na celu realizację działań promocyjnych w projekcie pt. „Rozwiązania dla niezależnej językowo komunikacji i interakcji społecznych w środowisku VR na potrzeby wieloosobowej, kooperacyjnej gry fantasy role playing”.

Szczegóły dostępne są w zapytaniu ofertowym nr 1/08/POIR/0123/2018 oraz w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego – wzorze formularza ofertowego:

Zapytanie ofertowe 1/08/POIR/0123/2018 – usługa promocja; zał.1 wzór formularza ofertowego 1/08/POIR/0123/2018

Informacja z dnia 10.08.2018 r. o wyniku postępowania:

Postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Informacje o najkorzystniejszej ofercie:

Nazwa wykonawcy: PR Outreach z/s w Drezdenku

Data wpływu oferty : 06.08.2018 r.

Cena oferty: 30 000 zł netto.

 

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 18.09.2018 r., którego przedmiotem jest zakup usług mających na celu ocenę zasadności zastosowanych rozwiązań w projekcie pt. „Opracowanie i implementacja obsługi systemów UI oraz mechanizmów sterowania w eSport`owej grze video dedykowanej urządzeniom wirtualnej rzeczywistości”.

Szczegóły dostępne są w zapytaniu ofertowym nr 1/09/POIR/0094/2018 oraz w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego – wzorze formularza ofertowego:

Zapytanie ofertowe 1/09/POIR/0094/2018 –
usługa testy
; zał. 1 – wzór formularza ofertowego 1/09/POIR/0094/2018 – usługa testy

Informacja z dnia 27.09.2018 r. o wyniku postępowania:

Postępowanie zostało rozstrzygnięte – w terminie przewidzianym w zapytaniu ofertowym – 26.09.2018 r. wpłynęły 2 oferty.

Informacje o najkorzystniejszej ofercie:

Nazwa wykonawcy: Kaja Kujawska,

Data wpływu oferty : 25.09.2018 r.

Cena oferty: 21 000 zł netto.

 

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 15.10.2018 r., którego przedmiotem jest zakup materiałów informacyjno-promocyjnych w postaci 2 sztuk toreb na laptopy, w związku z realizowanym projektem pt. „Umiędzynarodowienie i promocja zagraniczna produktów Anshar Studios”.

Szczegóły dostępne są w zapytaniu ofertowym nr 1/10/POIR/0078/2018 oraz w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego – wzorze formularza ofertowego:

Zapytanie ofertowe 1/10/POIR/0078/2018 -torby na laptopy; zał. 1 – wzór formularza ofertowego 1/10/POIR/0078/2018 -torby na laptopy

Informacja z dnia 24.10.2018 r. o wyniku postępowania

Postępowanie nie zostało rozstrzygnięte – w terminie przewidzianym w zapytaniu ofertowym – 23.10.2018 r. nie wpłynęła żadna oferta.

 

8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 12.11.2018 r., którego przedmiotem jest dostawa 5 sztuk gogli wirtualnej rzeczywistości PlayStation VR oraz 1 zestawu gogli Oculus Rift wraz z kontrolerami Oculus Touch, celem przeprowadzenia focus testów, w związku z realizowanym projektem pt. „Rozwiązania dla niezależnej językowo komunikacji i interakcji społecznych w środowisku VR na potrzeby wieloosobowej, kooperacyjnej gry fantasy role playing”.

Szczegóły dostępne są w zapytaniu ofertowym nr 1/11/POIR/0123/2018 oraz w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego – wzorze formularza ofertowego:

Zapytanie ofertowe 1/11/POIR/0123/2018 – gogle PS VR; zał.1 – wzór formularza ofertowego 1/11/POIR/0123/2018 – gogle PS VR

Informacja z dnia 20.11.2018 r. o wyniku postępowania:

Postępowanie nie zostało rozstrzygnięte – w terminie przewidzianym w zapytaniu ofertowym – 20.11.2018 r. (godz. 09:00) nie wpłynęła żadna oferta

 

9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 01.03.2019 r., którego przedmiotem jest zakup usługi doradczej oraz usługi szkoleniowej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy i przygotowania do wejścia na rynki perspektywiczne, w szczególności amerykański, w związku z realizowanym projektem pt. „Umiędzynarodowienie i promocja zagraniczna produktów Anshar Studios”.

Szczegóły dostępne są w zapytaniu ofertowym nr 3/03/POIR/0078/19 oraz w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego – wzorze formularza ofertowego:

Zapytanie ofertowe nr 3/03/POIR/0078/19; zał.1 – wzór formularza ofertowego 3/03/POIR/0078/19

Postępowanie zostało rozstrzygnięte – w terminie przewidzianym w zapytaniu ofertowym – 09.03.2019 r. godz: 09:00 wpłynęły 2 oferty.

Informacje o najkorzystniejszej ofercie:

Nazwa wykonawcy: PR Outreach z/s w Drezdenku

Data wpływu oferty : 05.03.2019 r.

Cena oferty: 18 500 PLN netto (usługa doradcza); 6800 PLN netto (usługa szkoleniowa).

 

10. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 05.03.2019 r., którego przedmiotem jest zakup usług mających na celu ocenę zasadności zastosowanych rozwiązań w projekcie pt. „Opracowanie i implementacja obsługi systemów UI oraz mechanizmów sterowania w eSport`owej grze video dedykowanej urządzeniom wirtualnej rzeczywistości” – przeprowadzenie testów funkcjonalnych gry “Telefrag VR” (“Detached Online”).

Szczegóły dostępne są w zapytaniu ofertowym nr 4/03/POIR/0094/19 oraz w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego – wzorze formularza ofertowego:

Zapytanie ofertowe nr 4/03/POIR/0094/19; zał.1 – wzór formularza ofertowego 4/03/POIR/0094/19

Postępowanie zostało rozstrzygnięte – w terminie przewidzianym w zapytaniu ofertowym – 13.03.2019 r. godz: 09:00 wpłynęły 2 oferty.

Informacje o najkorzystniejszej ofercie:

Nazwa wykonawcy: Roboto Translation

Data wpływu oferty : 11.03.2019 r.

Cena oferty: 39 500 PLN netto.

Our Clients

Skip to content