Investor Relations

Wezwanie nr 2 z dnia 20.10.2020 do złożenia dokumentów akcji

Wezwanie nr 2 z dnia 20.10.2020 do złożenia dokumentów akcji. Zarząd spółki pod firmą Anshar Studios S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.

Our Clients

Skip to content